air4hlth_logo
FOZ

-

-

-

-

В началото сме на много важен и вълнуващ проект

Днес 28 март 2019г. в зала 8 на Факултета по обществено здраве на ул. Бяло море № 8 в София, се проведе началната среща по проекта: "Връзка между измервания на фини прахови частици и здравни индикатори за остра заболеваемост в София"
foz2
Присъстваха Проф. К. Любомирова и Д-р Ал. Симидчиев - съответните координиращи партньори от ФОЗ и Въздух за здраве, заедно с ключови участници, заинтересовани лица и членове на двете организации
56396081_2019576478346306_4914160748105564160_n
Встъпителни слова и описание на стъпките по проект-а бяха направени от проф. Любомирова, която дефинира основните отговорности на ФОЗ по биостатистическата обработка на данните от измерванията на ФПЧ и корелацията им със здравните данни.
foz1
Д-р Симидчиев от своя страна запозна присъстващите със Сдружението, важността на ФПЧ като основен фактор влияещ на общественото здраве и ангажиментите на Въздух за Здраве, по осигуряване на здравни данни и данни от измерване на ФПЧ от гражданските измерватели.
foz3
Бяха дефинирани и последващите активности, процесът по координиране, датата на маждинната среща (седмицата 13-17 Май [възможно изтегляне на 9/10]), място ФОЗ, участници работната група по проект-а + представител на С.О. цел -преглеждане на предварителните резултати, оформяне на хипотези и насоки за финализиране + текущи задачи, както и ориентировъчната дата на финалната среща (периода 08-19 Юли), място бизнес център Capital Fort, с възможност за виртуално излъчване, участници: партньорите по проекта, представители на С.О, медии, мед.университет, СЗОК, столични болници, ЦСМП, БЛС, НПО-та. Цел: представяне на резултатите по проект-а на обществеността и обратна връзка за бъдещи насоки. Бе обсъдено и съгласувано, че финансирането на срещите ще се изтегли в насока финалната, за да се постигне максимален резултат при разгласяването на окончателните резултати.

Aко считате, че тази кореспонденция по проекта, трябва да стига и до други, моля да ги уведомите, да изпратят имейл на office@air4health.eu за да бъдат включени.
Подкрепено от:
Prog_sp